دربارهی ما

Founded in 2006 by material science and engineering scientist in Ningbo, China , Sibranch Microelectronics aims to provide semiconductor wafer and service in China and all over the world. Our main products including standard silicon wafers SSP (single side polished),DSP (Double side polished), test silicon wafers and prime silicon wafers , SOI (Silicon on Insulator) wafer and coinroll wafers with diameter up to 12 inch, CZ/MCZ/FZ,Neutron radiation, almost any orientation, off cut, high and low resistivity,ultra flat, ultra thin, thick wafers etc.

11

علاوه بر این، تیم ما ارائه می دهد خدمات فیلم رسوب (اکسید، نیترید، فلزی)، ویفر سیلیکون همبافته و خدمات همبافته (SOS، گان، به دولت عراق و غیره)، کوچک سازی، تماس سنگ زنی، dicing را، و غیره.

ما همچنین عرضه ویفر زیر:

ویفر یاقوت کبود : 2 تا 6 اینچ، A-هواپیما، R-هواپیما، M-هواپیما، C-هواپیما، EPI-لهستانی، زمین خوب، و غیره

ویفر GaAs به : 2 تا 6 اینچ، P & N نوع، نیمه رسانا، نیمه عایق، و غیره

ویفر SiC به : 2 تا 4 اینچ، 4H-N، 6H-N، 6H-سی، و غیره

ویفر شیشه ای : 2 تا 8 اینچ سیلیسی سیلیس، Borofloat، B270 و غیره

تنها ویفر کریستال کوارتز : 2/6 اینچ، X-برش، Y برش، Z-برش، و غیره